Saturday, 12 November 2011

 
SEKADAR PEDOMAN DAN RENUNGAN..

Tiada harta yang lebih baik daripada akal

Tiada kesendirian lebih baik daripada keangkuhan diri

Tiada kebijakkan lebih baik daripada hidup sederhana dan terencana

Tiada kawan yang lebih baik daripada keluhuran budi

Tiada harta warisan lebih besar daripada pendidikan

Tiada petunjuk jalan lebih baik daripada taufiq Allah

Tiada perdagangan yang menguntungkan daripada amal salih
Tiada laba melebihi pahala Allah

Tiada wara` melebihi daripada mengekangi diri terhadap syubhat

Tiada zuhud lebih baik daripada zuhud terhadap barang haram

Tiada amal lebih baik daripada mengerjakan sesuatu yang difardukan

Tiada ilmu yang lebih baik daripada hasil tafakur

Tiada iman lebih baik daripada rasa malu dan sabar

Tiada kehormatan diri lebih baik daripada tawadhu`

Tiada kemuliaan lebih baik daripada ilmu

Tiada kekayaan lebih baik daripada kemurahan hati

Dan..

Tiada dukungan lebih baik daripada nasihat yang tulus

                                                            - Saidina Ali -

No comments:

Post a Comment

Saturday, 12 November 2011